Opetuspaikka

HUOMAUTUS IS-VET TYÖOHJEIDEN KÄYTTÄJILLE

• Nämä työohjeet ovat tarkoitettu käytettäviksi vain opetusalan kouluissa ja laitoksissa
• Työohjeiden käyttäjä ei voi pyytää maksua tai muuta korvausta ohjeiden käytöstä tai muokkaamisesta
• Näitä työohjeita ei saa postittaa tai jakaa julkisesti (esimerkiksi ei voi olla/jakaa yleisillä verkkosivuilla)
• Copyright © IS-VET Oy 2006

SOVELTUVUUDET:

two dots   13-16 VUOTIAAT three dots  16-19 VUOTIAAT  four dots  YLI 19 VUOTIAAT  videowork  VIDEO/ANIMAATIOTYÖ computerwork  TIETOKONEAVUSTEINEN TYÖ

Ohje: Etene klikkaamalla rivin alussa olevaa hakemistonumeroa. Työkortin (PDF) saat ladattua klikkaamalla esikatselukuvaa.

Yleisohjeet
Fysiikka
Mekaniikka
Värähtely- ja äänioppi
Lämpöoppi
Valo-oppi
Sähköoppi
Moderni fysiikka
Elektroniikka / Teknologia
Kemia
Biologia
53.1.2
Voima. Tasapaino. Momentti. Painopiste
53.1.2.1
Voima
Voiman määrittäminen
53.1.2.2
Tasapaino
Tasapaino
53.1.3
Pyörimisliike, tasainen ja kiihtyvä
53.1.3.1
Tasainen pyörimisliike
Kulmanopeuden määrittäminen
Tasaisesti kiihtyvän kulmanopeuden määrittäminen
53.1.3.2
Tasaisesti kiihtyvä pyörimisliike
53.1.4
Työ. Kitka. Teho
53.1.4.1
Työ
53.1.4.2
Kitka
Kitka
Lepokitka ja liikekitka
Vierimisvastus
Lepokitkan ja liikekitkan tutkiminen
53.1.4.3
Teho
53.1.5
Painovoima. Putoamisliike
53.1.5.1
Painovoima
53.1.5.2
Putoamisliike
Putoamisliike
Putoamiskiihtyvyyden määrittäminen
Putoamiskiihtyvyyden määrittäminen
Pallon vapaa putoaminen
53.1.6
Aika. Liike. Nopeus. Kiihtyvyys.
53.1.6.1
Aika
Ajan mittaaminen
Heiluri
Heiluritutkimuksia 2
53.1.6.2
Liike
Tasainen liike
Tasainen liike
Kiihtyvä ja hidastuva liike
Tasaisesti kiihtyvä liike
Tasainen liike
Tasainen liike
Tasainen liike
Tasainen liike
Tasainen liike
Tasainen liike
Tasaisesti kiihtyvä liike
Tasaisesti kiihtyvä liike
Tasaisesti kiihtyvä liike
53.1.6.3
Heittoliike
Heittoliikkeen tutkiminen
53.1.7
Massa. Pituus. Pinta-ala. Tilavuus. Tiheys
53.1.7.1
Massa
Massan mittaaminen
53.1.7.2
Pituus
Pituuden mittaaminen
53.1.7.3
Pinta-ala
53.1.7.4
Tilavuus
Tilavuuden määrittäminen
53.1.7.5
Tiheys
Tiheyden määrittäminen
53.1.8
Mekaaninen energia. Energia ja liikemäärä. Impulssi. Vuorovaikutus
53.1.8.1
Mekaaninen energia
Energian muuttuminen
Mekaanisen energian säilyminen
53.1.8.4
Vuorovaikutus
Kahden kappaleen vuorovaikutus
Kahden kappaleen vuorovaikutus
Kahden kappaleen vuorovaikutus
53.1.9
Noste. Hydrostaattinen paine. Kapillaari. Pintajännitys. Paine
53.1.9.1
Noste
Noste
53.1.9.2
Hydrostaattinen paine
Hydrostaattinen paine
53.1.9.5
Paine
Paine
53.1.10
Kalteva taso. Vipu. Väkipyörä. Hammaspyörä. Vintturi. Kiila. Ruuvi
53.1.10.1
Kalteva taso
Kalteva taso
53.1.10.2
Vipu
Yksi- ja kaksivartinen vipu
Orsivaaka ja puntari
53.1.10.3
Väkipyörä
Väkipyörä ja talja
53.1.10.4
Hammaspyörä
Hammaspyörät