Opetuspaikka

HUOMAUTUS IS-VET TYÖOHJEIDEN KÄYTTÄJILLE

• Nämä työohjeet ovat tarkoitettu käytettäviksi vain opetusalan kouluissa ja laitoksissa
• Työohjeiden käyttäjä ei voi pyytää maksua tai muuta korvausta ohjeiden käytöstä tai muokkaamisesta
• Näitä työohjeita ei saa postittaa tai jakaa julkisesti (esimerkiksi ei voi olla/jakaa yleisillä verkkosivuilla)
• Copyright © IS-VET Oy 2006

SOVELTUVUUDET:

two dots   13-16 VUOTIAAT three dots  16-19 VUOTIAAT  four dots  YLI 19 VUOTIAAT  videowork  VIDEO/ANIMAATIOTYÖ computerwork  TIETOKONEAVUSTEINEN TYÖ

Ohje: Etene klikkaamalla rivin alussa olevaa hakemistonumeroa. Työkortin (PDF) saat ladattua klikkaamalla esikatselukuvaa.

Yleisohjeet
Fysiikka
Mekaniikka
Värähtely- ja äänioppi
Lämpöoppi
Valo-oppi
Sähköoppi
Moderni fysiikka
Elektroniikka / Teknologia
Kemia
Biologia
53.8.1
Modernin fysiikan taustatietoa
53.8.2
Valosähköinen ilmiö
53.8.2.1
Valosähköiset materiaalit
Kokeita sinkkilevyllä
Planckin vakion määritys cesium-valokennolla
53.8.3
Atomin emissiospektri. Energiatilat
53.8.3.1
Emissiospektri
Erilaisten valonlähteiden spektrien tutkiminen
Liekkivärien tutkiminen
Viivaspektrien tutkiminen, digitaalisella spektrometrillä
53.8.3.2
Energiatilat
Franck-Hertzin koe neonatomeilla
Heliumatomin kriittiset potentiaalit
53.8.4
Sähkönkulku tyhjiössä. Katodisäteet
53.8.4.1
Sähkönkulku tyhjiössä
Tyhjiödiodin ominaiskäyrät
Tyhjiödiodi puoliaaltotasasuuntaajana
Tyhjiötriodin ominaiskäyrät
Tyhjiötriodi vahvistimena
53.8.4.2
Katodisäteiden kulku tyhjiössä
Katodisäteiden suoraviivainen eteneminen (Maltan risti)
53.8.5
Sähköilmiöt kaasussa ja kiinteässä aineessa
53.8.5.1
Sähkön kulku kaasuissa
53.8.5.2
Elektronisuihkun havaitseminen
e/m-suhteen määrittäminen (kaksoissädeputki)
e/m-suhteen määrittäminen (Thomsonin putki)
e/m-suhteen määrittäminen
53.8.5.3
Atomin energiatilat
53.8.5.5
Katodisäteet/elektronisäteet
Katodisäteiden negatiivisen varauksen osoittaminen
Tutkimuksia Braunin putkella
53.8.5.6
Olosuhteiden vaikutus sähkönjohtavuuteen
Kaasun paineen vaikutus sähköpurkaukseen
53.8.5.7
Aaltohiukkasdualismi
53.8.5.8
Luminesenssi-ilmiö
Fluori- ja fosforiloiste (Luminesenssiputki)
Klorofyllitutkimus
53.8.6
Radioaktiivinen säteily
53.8.6.1
Säteily ja sen havaitseminen
Pulssitaajuus etäisyyden funktiona
a-säteilyn havaitseminen sumukammiossa
Pulssilukemien taajuusjakauma
Beeta-säteilyn absorboituminen
Gamma-säteilyn absorptio lyijyssä (lähde Ra226)
53.8.7
Sähkömagneettinen säteily
53.8.7.1
Radioaallot
53.8.7.2
Mikroaallot
Mikroaaltojen heijastuminen
Mikroaaltojen taipuminen
Mikroaaltojen interferenssi mikroaaltojen taittumisen perusteella
Mikroaaltojen polarisaatio
Mikroaaltojen absorptio
Mikroaaltojen käyttö informaation siirtoon
Mikroaaltojen heijastuminen koverasta peilistä
Mikroaaltojen kokonaisheijastus
53.8.7.3
Valoaallot
Kuvan ja äänen siirto laservalon avulla
Valonnopeuden määrittäminen
Tutkimuksia kuituoptiikan sarjalla
53.8.8
Aineen sähkönjohtavuus
53.8.8.2
Sähkönjohtavuus puolijohteissa