Opetuspaikka

HUOMAUTUS IS-VET TYÖOHJEIDEN KÄYTTÄJILLE

• Nämä työohjeet ovat tarkoitettu käytettäviksi vain opetusalan kouluissa ja laitoksissa
• Työohjeiden käyttäjä ei voi pyytää maksua tai muuta korvausta ohjeiden käytöstä tai muokkaamisesta
• Näitä työohjeita ei saa postittaa tai jakaa julkisesti (esimerkiksi ei voi olla/jakaa yleisillä verkkosivuilla)
• Copyright © IS-VET Oy 2006

SOVELTUVUUDET:

two dots   13-16 VUOTIAAT three dots  16-19 VUOTIAAT  four dots  YLI 19 VUOTIAAT  videowork  VIDEO/ANIMAATIOTYÖ computerwork  TIETOKONEAVUSTEINEN TYÖ

Ohje: Etene klikkaamalla rivin alussa olevaa hakemistonumeroa. Työkortin (PDF) saat ladattua klikkaamalla esikatselukuvaa.

Yleisohjeet
Fysiikka
Kemia
Fysikaalinen kemia
Epäorgaaninen kemia
Orgaaninen kemia
Analyyttinen kemia
Biologia
54.1.2
Aineen olomuodot
54.1.2.1
Kiinteä, kaasumainen, nestemäinen ja kolloidinen olomuoto
Erilaisia seoksia
Seosmetallitutkimus
Onko messinki seosmetalli?
54.1.3
Aineen rakenne
54.1.3.1
Atomikäsite. Molekyyli.
Atomimallin rakentaminen
54.1.3.2
Alkuaineet ja yhdisteet, sidokset.
Ioniyhdisteiden syntyminen
Happitutkimuksia
54.1.3.3
Puhtaat aineet ja seokset
Vetykokeita
Uuttaminen, suodattaminen ja haihduttaminen
Tislaaminen
Klorofyllin uuttaminen kasvin lehdestä
Väriaineiden erottaminen kramatografisesti
Ioni ja molekyyliyhdisteen tunnistaminen
Emulgointi
Kylläinen liuos
Kidevesitutkimus
54.1.4
Kemialliset reaktiot
54.1.4.1
Kemialliset reaktiot
Kemiallisen reaktion tunnistaminen
Reaktioyhtälö ja reaktion tasapainottaminen
Miten kemiallista reaktiota voidaan nopeuttaa?
Tukahtuuko tuli hiilidioksidilla?
54.1.4.2
Katalysaattorit
Katalyytti
54.1.4.3
Elektrolyysi
Metallin pinnoittaminen elektrolyyttisesti
Sinkin ja kloorin valmistaminen suolasta
54.1.4.4
Ionit
Ioni- ja molekyyliyhdisteen tunnistaminen
Pehmeä ja kova vesi
54.1.6
Sähkökemia
54.1.6.1
Sähkökemia
Sähköpari ja jännitesarja
Metallin pinnoittaminen elektrolyyttisesti
Sinkin ja kloorin valmistaminen suolasta
Lyijyakku
Korroosio