Opetuspaikka

HUOMAUTUS IS-VET TYÖOHJEIDEN KÄYTTÄJILLE

• Nämä työohjeet ovat tarkoitettu käytettäviksi vain opetusalan kouluissa ja laitoksissa
• Työohjeiden käyttäjä ei voi pyytää maksua tai muuta korvausta ohjeiden käytöstä tai muokkaamisesta
• Näitä työohjeita ei saa postittaa tai jakaa julkisesti (esimerkiksi ei voi olla/jakaa yleisillä verkkosivuilla)
• Copyright © IS-VET Oy 2006

SOVELTUVUUDET:

two dots   13-16 VUOTIAAT three dots  16-19 VUOTIAAT  four dots  YLI 19 VUOTIAAT  videowork  VIDEO/ANIMAATIOTYÖ computerwork  TIETOKONEAVUSTEINEN TYÖ

Ohje: Etene klikkaamalla rivin alussa olevaa hakemistonumeroa. Työkortin (PDF) saat ladattua klikkaamalla esikatselukuvaa.

Yleisohjeet
Fysiikka
Kemia
Fysikaalinen kemia
Epäorgaaninen kemia
Orgaaninen kemia
Analyyttinen kemia
Biologia
54.2.2
Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä
54.2.2.1
Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä
Alkuainetutkimus
Atomimallin rakentaminen
Alkuaineet ja jaksollinen järjestelmä
54.2.2.2
Alkuaineiden kemialliset ominaisuudet, sekä niiden epäorgaaniset reaktiot ja yhdisteet
Mitä alkuaineita on nestekaasussa?
Ilman koostumus
Happitutkimuksia
Vetykokeita
54.2.3
Metallit. Epämetallit. Hapot, emäkset ja suolat.
54.2.3.1
Metallit
Alkuainetutkimus
Raudan valmistaminen
Teräksen lämpökäsittely
Seosmetallitutkimus
Onko messinki seosmetalli?
Metallin pinnoittaminen elektrolyyttisesti
Epäjalot ja jalot metallit
54.2.3.2
Epämetallit
Elävän luonnon alkuaine numero yksi
llman koostumus
Happitutkimuksia
Vetykokeita
Hapot
54.2.3.3
Hapot, emäkset ja suolat
Hapot
Heikko ja vahva happo
Hapon väkevyys ja pH
pH-tutkimus
Indikaattoritutkimuksia
Emäkset
Hapon neutraloiminen emäksellä
Vesitutkimuksia
Pehmeä ja kova vesi
Uuttaminen, suodattaminen, haihduttaminen