Opetuspaikka

HUOMAUTUS IS-VET TYÖOHJEIDEN KÄYTTÄJILLE

• Nämä työohjeet ovat tarkoitettu käytettäviksi vain opetusalan kouluissa ja laitoksissa
• Työohjeiden käyttäjä ei voi pyytää maksua tai muuta korvausta ohjeiden käytöstä tai muokkaamisesta
• Näitä työohjeita ei saa postittaa tai jakaa julkisesti (esimerkiksi ei voi olla/jakaa yleisillä verkkosivuilla)
• Copyright © IS-VET Oy 2006

SOVELTUVUUDET:

two dots   13-16 VUOTIAAT three dots  16-19 VUOTIAAT  four dots  YLI 19 VUOTIAAT  videowork  VIDEO/ANIMAATIOTYÖ computerwork  TIETOKONEAVUSTEINEN TYÖ

Ohje: Etene klikkaamalla rivin alussa olevaa hakemistonumeroa. Työkortin (PDF) saat ladattua klikkaamalla esikatselukuvaa.

Yleisohjeet
Fysiikka
Mekaniikka
Värähtely- ja äänioppi
Lämpöoppi
Valo-oppi
Sähköoppi
Moderni fysiikka
Elektroniikka / Teknologia
Kemia
Biologia
53.4.1
Värähtely- ja ääniopin taustatietoa
53.4.2
Mekaaninen värähtely
53.4.2.1
Harmoninen voima
Harmoninen voima
53.4.2.2
Ominaisvärähtely
Heiluri
Heiluri
Jousen värähtely
Jousen ja punnuksen värähtely
Ääniraudan vaimeneva värähtely
Jousen ja punnuksen värähtely
53.4.2.3
Pakotettu värähtely
53.4.2.4
Kytketyt värähtelijät
Resonanssi
Kytketty värähtely
Äänen resonanssi
53.4.3
Ääni ja kuuleminen
53.4.3.1
Äänen tuottaminen
Äänen tuottaminen
53.4.3.2
Äänen korkeus
Äänen syntyminen ja taajuus
Ääniraudan taajuuden määritys
53.4.3.3
Äänen sävy
53.4.3.4
Sävelvaikutelmat
53.4.4
Mekaaninen aaltoliike
53.4.4.1
Pitkittäinen aaltoliike
Poikittainen ja pitkittäinen aaltoliike
Pitkittäinen ja poikittainen aaltoliike kierrejousessa
Eteneekö ääni(aalto) tyhjiössä?
Lankapuhelin
53.4.4.2
Poikittainen aaltoliike
53.4.4.3
Aaltoliikkeen nopeus
Aaltoliikkeen nopeus
53.4.5
Aaltoilmiöt
53.4.5.1
Heijastuminen
Äänen heijastuminen
53.4.5.2
Taittuminen
53.4.5.3
Interferenssi
Äänen huojuminen
Interferenssi yksi- ja kaksilulotteisissa aalloissa
Seisova aalto kierrejousessa
Äänen seisova aalto putkessa
Huojunta
Seisova aalto kuminauhassa
53.4.5.4
Diffraktio
53.4.5.9
Värähtelyjen koostumus
53.4.6
Akustiset mittaukset
53.4.6.1
Äänen voimakkuuden mittaus
Äänen voimakkuus
Äänen voimakkuus eri etäisyyksillä
53.4.6.2
Värähdysluvun mittaus
53.4.6.3
Ääniaaltovastuksen mittaus
53.4.7
Fysiologinen ja lääketieteellinen akustiikka
53.4.7.1
Kuulo
53.4.7.2
Stereokuuleminen
53.4.7.3
Puheäänteiden fysiikka
53.4.7.4
Äänen voimakkuus
53.4.8
Akustiikan sovellukset
53.4.8.1
Värähtelyt ja niiden poistaminen. Melu
53.4.8.2
Huoneakustiikka
53.4.8.3
Äänen taltioiminen ja toisto
Ultraääni kantoaaltona
Äänen siirtäminen radioaalloilla (modulointi)
53.4.8.4
Signaaliakustiikka
53.4.8.5
Äänen paikallistaminen
4d8ae82245aa9.jpg