Opetuspaikka

HUOMAUTUS IS-VET TYÖOHJEIDEN KÄYTTÄJILLE

• Nämä työohjeet ovat tarkoitettu käytettäviksi vain opetusalan kouluissa ja laitoksissa
• Työohjeiden käyttäjä ei voi pyytää maksua tai muuta korvausta ohjeiden käytöstä tai muokkaamisesta
• Näitä työohjeita ei saa postittaa tai jakaa julkisesti (esimerkiksi ei voi olla/jakaa yleisillä verkkosivuilla)
• Copyright © IS-VET Oy 2006

SOVELTUVUUDET:

two dots   13-16 VUOTIAAT three dots  16-19 VUOTIAAT  four dots  YLI 19 VUOTIAAT  videowork  VIDEO/ANIMAATIOTYÖ computerwork  TIETOKONEAVUSTEINEN TYÖ

Ohje: Etene klikkaamalla rivin alussa olevaa hakemistonumeroa. Työkortin (PDF) saat ladattua klikkaamalla esikatselukuvaa.

Yleisohjeet
Fysiikka
Mekaniikka
Värähtely- ja äänioppi
Lämpöoppi
Valo-oppi
Sähköoppi
Moderni fysiikka
Elektroniikka / Teknologia
Kemia
Biologia
53.5.1
Lämmön taustatietoa
53.5.2
Lämpösäteily. Lämmön johtuminen. Lämmön kulkeutuminen
53.5.2.1
Lämpösäteily
Lämpösäteily
Erilaisten pintojen lämpösäteily
Lämpösäteilyn aallonpituus ja säteilyn vaimeneminen
Lämpösäteilyn kokonaisheijastus
Lämpösäteilyn voimakkuuden riippuvuus etäisyydestä
Kiinteän kappaleen lämpötila ja emissiospektri
Lämpösäteilyn heijastuminen ja absorptio
53.5.2.2
Lämmön johtuminen
Lämmönjohtavuus
53.5.2.3
Lämmön kulkeutuminen
Lämmön virtaus
Keskuslämmityksen malli
Lämpimän ja kylmän kaasun virtaus
53.5.3
Lämmön vaikutus aineisiin
53.5.3.1
Lämpölaajeneminen
Eri metallien lämpölaajeneminen
Eri metallien lämpölaajeneminen
Eri nesteiden lämpölaajeneminen
Eri nesteiden lämpölaajeneminen
Veden lämpölaajenemiskerroin
Kaasun lämpölaajeneminen
Ilman lämpölaajeneminen
Ilman tilavuuden lämpötilakertoimen määritys
53.5.3.2
Olomuodon muutokset
Lämpöliike
Sulamispiste
Kiehumispisteen määritys
Paineen vaikutus kiehumispisteeseen
Haihtumisessa sitoutuva lämpö
Kastepistehygrometri
Sulamispisteen määritys
Olomuodon muutokset
53.5.4
Lämpötilan mittaus ja säätö. Kalorimetria
53.5.4.1
Lämpötilan mittaus
Lämpömittarin valmistaminen
Nestelämpömittari
Lämpötilan mittaaminen
53.5.4.2
Lämpötilan säätö
Kaksoismetallitermostaatti
Termistori "lämpövahtina"
53.5.4.3
Lämpömäärän mittaus
Nesteiden lämpötila ja lämpöenergia
Erilämpöisten vesien sekoittuminen
Kiinteän aineen ominaislämpökapasiteetti
Kiinteiden aineiden ominaislämpökapasiteetti (lieriö)
Kiinteiden aineiden ominaislämpökapasiteetti
Mekaanisen työn muuttaminen lämmöksi
Nesteiden ominaislämpökapasiteetti
Kitkalämpö
Kaasupolttimen lämmitysteho
53.5.5
Termodynamiikka
53.5.5.1
Tilanmuutokset
Isoterminen tilanmuutos
53.5.6
Lämpövoimakoneet
Höyrykone
45a5ff42e33e0.jpg