Opetuspaikka

HUOMAUTUS IS-VET TYÖOHJEIDEN KÄYTTÄJILLE

• Nämä työohjeet ovat tarkoitettu käytettäviksi vain opetusalan kouluissa ja laitoksissa
• Työohjeiden käyttäjä ei voi pyytää maksua tai muuta korvausta ohjeiden käytöstä tai muokkaamisesta
• Näitä työohjeita ei saa postittaa tai jakaa julkisesti (esimerkiksi ei voi olla/jakaa yleisillä verkkosivuilla)
• Copyright © IS-VET Oy 2006

SOVELTUVUUDET:

two dots   13-16 VUOTIAAT three dots  16-19 VUOTIAAT  four dots  YLI 19 VUOTIAAT  videowork  VIDEO/ANIMAATIOTYÖ computerwork  TIETOKONEAVUSTEINEN TYÖ

Ohje: Etene klikkaamalla rivin alussa olevaa hakemistonumeroa. Työkortin (PDF) saat ladattua klikkaamalla esikatselukuvaa.

Yleisohjeet
Fysiikka
Kemia
Fysikaalinen kemia
Epäorgaaninen kemia
Orgaaninen kemia
Analyyttinen kemia
Biologia
54.4.2
Kemialliset analyysit
54.4.2.1
Orgaaniset ja epäorgaaniset analyysit
Alkuainetutkimus
Klorofyllin uuttaminen kasvin lehdestä
Sokerien osoittaminen
Tärkkelyksen osoittaminen jodikokeella
Valkuaisaineiden osoittaminen elintarvikkeista
Liekkivärien tutkiminen
Liekkivärien tutkiminen
Klorofyllitutkimus
54.4.2.2
Fysikaaliskemialliset, optiset ja sähkökemialliset analyysimenetelmät
Väriaineiden erottaminen kromatografisesti
Vesitutkimuksia
Ioni- ja molekyyliyhdisteen tunnistaminen
Seosmetallitutkimus
Paperitutkimuksia
Kuidut ja tekstiilit
Muovien tunnistaminen
54.4.3
Elektroforeesi. Kromatografia
54.4.3.1
Elektroforeesi
54.4.3.2
Kromatografia
Väriaineiden erottaminen kromatografisesti
509cfbaf6fea6.jpg