Opetuspaikka

HUOMAUTUS IS-VET TYÖOHJEIDEN KÄYTTÄJILLE

• Nämä työohjeet ovat tarkoitettu käytettäviksi vain opetusalan kouluissa ja laitoksissa
• Työohjeiden käyttäjä ei voi pyytää maksua tai muuta korvausta ohjeiden käytöstä tai muokkaamisesta
• Näitä työohjeita ei saa postittaa tai jakaa julkisesti (esimerkiksi ei voi olla/jakaa yleisillä verkkosivuilla)
• Copyright © IS-VET Oy 2006

SOVELTUVUUDET:

two dots   13-16 VUOTIAAT three dots  16-19 VUOTIAAT  four dots  YLI 19 VUOTIAAT  videowork  VIDEO/ANIMAATIOTYÖ computerwork  TIETOKONEAVUSTEINEN TYÖ

Ohje: Etene klikkaamalla rivin alussa olevaa hakemistonumeroa. Työkortin (PDF) saat ladattua klikkaamalla esikatselukuvaa.

Yleisohjeet
Fysiikka
Mekaniikka
Värähtely- ja äänioppi
Lämpöoppi
Valo-oppi
Sähköoppi
Moderni fysiikka
Elektroniikka / Teknologia
Kemia
Biologia
53.6.2
Valon eteneminen. Valonnopeus. Heijastuminen. Taittuminen. Värit
53.6.2.1
Valon eteneminen
Valon eteneminen ja näkyminen
Valon suoraviivainen eteneminen ja näkyminen
Varjot
Neulanreikäkamera
Pimennykset
Valaistus
53.6.2.2
Valon nopeus
Valon nopeuden määritys ilmassa
Valon nopeuden määritys eri väliaineissa
Valon nopeuden määritys ilmassa
53.6.2.3
Heijastuminen. Peilit
Valon heijastuminen
Esineen näkyminen
Tasopeilin muodostama kuva (heijastuslaki)
Kovera ja kupera peili
Koveran pallopeilin muodostama kuva
Kuperan pallopeilin muodostama kuva
Parabolisen peilin tutkiminen
Koveran pallopeilin muodostama kuva
53.6.2.4
Taittuminen. Linssit
Taittuminen
Taittumislaki
Kokonaisheijastus
Kupera ja kovera linssi
Kaksoiskuperan ja -koveran linssin polttovälin määritys
Kaksoiskuperan linssin polttovälin määritys
Linssin muodostama kuva
Kuperan linssin muodostama kuva
Pallopoikkeaman tutkiminen
Vedellä täytetyn tasokuperan linssin tutkiminen
Kokonaisheijastuksen rajakulman määritys
53.6.2.5
Optiset kojeet
Silmä ja silmälasit
Kamera
Tähtikaukoputki
Tähtikaukoputki (Kepler)
Mikroskooppi
Mikroskooppi
Projektori
Galilein kaukoputki
Teatterikiikari (Galileo)
53.6.2.6
Taitekerroin. Dispersio. Prismat. Spektrit. Spektroskopia. Värit
Muovin taitekertoimen määritys
Valkoinen valo
Valkoisen valon hajottaminen väreihin prismalla
Spektroskooppi
Näkyvän valon aallonpituusalueen havainnointi (prismaspektrometri)
Klorofyllitutkimus
Liekkivärien tutkiminen
53.6.3
Absorptio. Interferenssi ja diffraktio
53.6.3.1
Absorptio
Valon suodattaminen
Värisuotimien absorptiospektri
53.6.3.2
Interferenssi ja diffraktio
Taipuminen yhdessä raossa
Taipuminen hilassa
Taipuminen ympyräraossa
Taipuminen ympyrälevyesteessä
Näkyvän valon aallonpituusalueen määritys (hilaspektrometri)
Kaksoiskoveran linssin pinnoista heijastuneiden säteiden interferenssi
Interferenssi Fresnelin peileissä
Fresnelin kaksoisprisma
Taipuminen kahdessa raossa (Youngin koe)
53.6.4
Polarisaatio. Kahtaistaittuminen
53.6.4.1
Polarisaatio
Polarisoitu valo
Polarisoitu valo
Heijastuneen valon polarisaatio
Valon heijastuspolarisaatio
Polarisoituneen valon intensiteetti
53.6.4.2
Kahtaistaittuminen
Mekaanisesti kuormitetut kappaleet
53.6.5
Fotometria
53.6.5.1
Valaistus
Valaistusvoimakkuuden mittaaminen valaistusanturilla
459d2df2b4287.jpg