Opetuspaikka

HUOMAUTUS IS-VET TYÖOHJEIDEN KÄYTTÄJILLE

• Nämä työohjeet ovat tarkoitettu käytettäviksi vain opetusalan kouluissa ja laitoksissa
• Työohjeiden käyttäjä ei voi pyytää maksua tai muuta korvausta ohjeiden käytöstä tai muokkaamisesta
• Näitä työohjeita ei saa postittaa tai jakaa julkisesti (esimerkiksi ei voi olla/jakaa yleisillä verkkosivuilla)
• Copyright © IS-VET Oy 2006

SOVELTUVUUDET:

two dots   13-16 VUOTIAAT three dots  16-19 VUOTIAAT  four dots  YLI 19 VUOTIAAT  videowork  VIDEO/ANIMAATIOTYÖ computerwork  TIETOKONEAVUSTEINEN TYÖ

Ohje: Etene klikkaamalla rivin alussa olevaa hakemistonumeroa. Työkortin (PDF) saat ladattua klikkaamalla esikatselukuvaa.

Yleisohjeet
Fysiikka
Mekaniikka
Värähtely- ja äänioppi
Lämpöoppi
Valo-oppi
Sähköoppi
Moderni fysiikka
Elektroniikka / Teknologia
Kemia
Biologia
53.7.2
Staattinen sähkö. Sähkökentät. Kondensaattori.
53.7.2.1
Staattinen sähkö.
Staattinen sähkö
Johdattelevia kokeita sähköstatiikkaan
Erimerkkisten varausten todentaminen
Pomppiva pallo levyjen varausten purkajana
Sähkövarausten välinen voima
Sähkönjohtavuus
Sähkövarauksen jakautuminen
53.7.2.2
Sähkökentät. Kondensaattori
Kondensaattorin tutkiminen
Kondensaattorin lataaminen ja purkaminen
Lämpö- ja säteilyionisaation tutkiminen
Kippivärähtelijä
53.7.3
Sähkövirta. Sähkönjohtuminen. Vastus. Jännite
53.7.3.1
Sähkövirta. Sähkönjohtuminen
Virtapiiri
Virtapiirin tutkiminen
Kirchhoffin I laki
Sähkövirran teho ja kuumalankaleikkuri
Sähkövirran lämpövaikutukset
Lämpöreleen tutkiminen
Sulake
Sulakkeen tutkiminen
Pariston kuormituskäyrä
Sähkövirran mittaaminen
53.7.3.2
Vastus. Jännite
Jännitteen mittaaminen
Ohmin lain todentaminen
Vastusten kytkennät sarjaan
Vastusten kytkennät
Potentiometrin tutkiminen
Wheatstonen sillan tutkiminen
Kirchhoffin II laki
Metallijohtimen resistanssi
Ohmin lain todentaminen
Resistanssin riippuvuus johtimen paksuudesta
Vastusmittauksia
Resistanssin riippuvuus johtimen poikkipinta-alasta
Resistanssin riippuvuus lämpötilasta
Jännitteen ja sähkövirran mittaaminen
Lamppujen kytkennät sarjaan
Vastusten kytkennät rinnan
Lamppujen kytkennät rinnan
Paristojen kytkennät sarjaan ja rinnan
Kirchhoffin II laki
53.7.4
Lämpösähkö. Aurinkopaneeli
53.7.4.1
Lämpösähkö
Lämpösähköilmiön tutkiminen
53.7.5
Kestomagneettien kentät. Maan magneettikenttä. Virran aiheuttama magneettikenttä
53.7.5.1
Kestomagneettien kentät
Magneettikenttä
Kestomagneettien magneettikenttien havainnollistaminen
Teräksen magnetoituminen
Meltoraudan magnetoituminen
53.7.5.2
Maan magneettikenttä
Kompassi
Deklinaatio ja inklinaatio
Horisontaalikomponentin mittaaminen
Maan magneettikenttä
53.7.5.3
Virran aiheuttama magneettikenttä
Virtajohtimen, virtasilmukan ja virtakelan kentän havainnollistaminen
53.7.6
Virran aiheuttamien kenttien vuorovaikutus kestomagneetin kentän kanssa
53.7.6.1
Vuorovaikutus
Sähkövirran magneettiset ominaisuudet
Virtajohdin ja solenoidi kestomagneetin kentässä
Sähkömagneetti ja sähkövirran vaikutus magneettikentän voimakkuuteen
Virtajohtimien voimavaikutus toisiinsa
Sähkömagneetti ja käämin kierrosluvun vaikutus magneettikentän voimakkuuteen
Virtakela kestomagneetin kentässä
Sähkömagneetti ja käämin sydänmateriaalin vaikutus magneettikentän voimakkuuteen
Virtakela kestomagneetin kentässä
Magnetointi ja demagnetointi sähkövirralla
Sähkömagneetti
Johtimen ympärille syntyvä magneettikenttä
Kaiutin
53.7.7.
Sähkömagneetin sovelluksia
53.7.7.1
Kiertyvä käämi
Sähkömoottori
Kiertokäämimittari volttimittarina
Tasavirtamoottori
53.7.7.2
Rele
Valaistuksen ohjaaminen releen ja valovastuksen avulla
Viivereleen tutkiminen
53.7.8.1
Sähkömagneettinen induktio
Lenzin lain todentaminen
53.7.8.2
Induktiojännite
Itseinduktioilmiön tutkiminen
Induktiojännitteen tutkiminen
53.7.8.3
Pyörrevirrat
Pyörrevirtojen tutkiminen
53.7.8.4
Muuntaja
Sähkömagneettinen induktio
Muuntajan tutkiminen
Muuntaja sähköenergian siirrossa
Jaakobin tikapuut, rautanaulan sulatus ja induktiouuni
Muuntaja
53.7.8.5
Sähkögeneraattori ja -moottori
Generaattori
Generaattori- ja moottorikokeita
Aurinkopaneeli
53.7.9.
Sovellutuksia
53.7.9.1
Maan magneettikentän hyödyntäminen
53.7.10.
Aineen magneettiset ominaisuudet
53.7.10.1
Ferromagnetismi
Hystereesi-ilmiö
53.7.11.
Kolmivaihevirta
53.7.11.1
Tasasuuntaus
Diodit tasasuuntaajina
53.7.11.2
Oikosulkumoottori
Oikosulkumoottorin tutkiminen
53.7.12.
Sähköilmiöt kaasussa ja kiinteässä aineessa
53.7.12.1
Elektronisuihkun havaitseminen
e/m-suhteen määrittäminen
46e55295d3bac.jpg