Opetuspaikka

HUOMAUTUS IS-VET TYÖOHJEIDEN KÄYTTÄJILLE

• Nämä työohjeet ovat tarkoitettu käytettäviksi vain opetusalan kouluissa ja laitoksissa
• Työohjeiden käyttäjä ei voi pyytää maksua tai muuta korvausta ohjeiden käytöstä tai muokkaamisesta
• Näitä työohjeita ei saa postittaa tai jakaa julkisesti (esimerkiksi ei voi olla/jakaa yleisillä verkkosivuilla)
• Copyright © IS-VET Oy 2006

SOVELTUVUUDET:

two dots   13-16 VUOTIAAT three dots  16-19 VUOTIAAT  four dots  YLI 19 VUOTIAAT  videowork  VIDEO/ANIMAATIOTYÖ computerwork  TIETOKONEAVUSTEINEN TYÖ

Ohje: Etene klikkaamalla rivin alussa olevaa hakemistonumeroa. Työkortin (PDF) saat ladattua klikkaamalla esikatselukuvaa.

Yleisohjeet
Fysiikka
Mekaniikka
Värähtely- ja äänioppi
Lämpöoppi
Valo-oppi
Sähköoppi
Moderni fysiikka
Elektroniikka / Teknologia
Kemia
Biologia
53.9.1
Analogiaelektroniikka
53.9.1.1
Vastus
Vastuksen tutkiminen
Muuttuvat vastukset
Vastusten sarjaankytkentä
Vastusten rinnankytkentä
Jännitteenjakaja
53.9.1.2
Kondensaattori
Kondensaattorin tutkiminen
Kondensaattorien sarjaankytkentä
Kondensaattorien rinnankytkentä
53.9.1.3
Diodi
Diodin tutkiminen
LED:n tutkiminen
53.9.1.4
Transistori
Transistorin toiminnan tutkiminen
Transistorin toiminta vahvistimena
Transistorin toiminta kytkimenä (hämäräkytkin)
Transistorin toiminta värähtelijänä
53.9.1.5
Tyristori
Tyristorin toiminnan tutkiminen
53.9.2
Digitaalielektroniikka
53.9.9
Sovellukset
53.9.9.1
Analogiaelektroniikka
Palokytkin
Hipaisukytkin
5243c465bd64e new