Opetuspaikka

HUOMAUTUS IS-VET TYÖOHJEIDEN KÄYTTÄJILLE

• Nämä työohjeet ovat tarkoitettu käytettäviksi vain opetusalan kouluissa ja laitoksissa
• Työohjeiden käyttäjä ei voi pyytää maksua tai muuta korvausta ohjeiden käytöstä tai muokkaamisesta
• Näitä työohjeita ei saa postittaa tai jakaa julkisesti (esimerkiksi ei voi olla/jakaa yleisillä verkkosivuilla)
• Copyright © IS-VET Oy 2006

SOVELTUVUUDET:

two dots   13-16 VUOTIAAT three dots  16-19 VUOTIAAT  four dots  YLI 19 VUOTIAAT  videowork  VIDEO/ANIMAATIOTYÖ computerwork  TIETOKONEAVUSTEINEN TYÖ

Ohje: Etene klikkaamalla rivin alussa olevaa hakemistonumeroa. Työkortin (PDF) saat ladattua klikkaamalla esikatselukuvaa.

Yleisohjeet
Fysiikka
Mekaniikka
Värähtely- ja äänioppi
Lämpöoppi
Valo-oppi
Sähköoppi
Moderni fysiikka
Elektroniikka / Teknologia
Kemia
Biologia
53.9.1
Analogiaelektroniikka
53.9.1.1
Vastus
Vastuksen tutkiminen
Muuttuvat vastukset
Vastusten sarjaankytkentä
Vastusten rinnankytkentä
Jännitteenjakaja
53.9.1.2
Kondensaattori
Kondensaattorin tutkiminen
Kondensaattorien sarjaankytkentä
Kondensaattorien rinnankytkentä
53.9.1.3
Diodi
Diodin tutkiminen
LED:n tutkiminen
53.9.1.4
Transistori
Transistorin toiminnan tutkiminen
Transistorin toiminta vahvistimena
Transistorin toiminta kytkimenä (hämäräkytkin)
Transistorin toiminta värähtelijänä
53.9.1.5
Tyristori
Tyristorin toiminnan tutkiminen
53.9.2
Digitaalielektroniikka
53.9.9
Sovellukset
53.9.9.1
Analogiaelektroniikka
Palokytkin
Hipaisukytkin
4bdfd05b5a314.jpg